Cardano

Inleiding tot Cardano en blockchain-technologie

Het algemene doel van het Cardano-project is om allerlei soorten systemen inclusiever, transparanter en efficiënter te maken met behulp van blockchain-technologie. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan onze financiële systemen, onze onderwijssystemen of onze overheidssystemen. Alhoewel allerlei soorten systemen verbeterd kunnen worden door het Cardano-project, zullen we* ons hier op deze drie voorbeelden richten. Daarnaast zullen we het hebben over wat de structuur en organisatie van Cardano zo bijzonder maakt.

Laten we eerst, voordat we ingaan op deze voorbeelden, beginnen met wat meer te vertellen over wat blockchain-technologie is. Een blockchain is een decentraal netwerk van computers die informatie uitwisselen en opslaan in de vorm van blokken. De informatie in deze blokken kan simpele data zoals transacties bevatten, maar kan in het geval van de Cardano-blockchain ook complexer zijn, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt om leningen te verstrekken, identiteiten uit te geven en zelfs om te stemmen.

How Does a Blockchain work=

Een van de unieke eigenschappen van de blockchain is dat informatie, eenmaal opgeslagen, voor altijd zal zijn opgeslagen, wat deze technologie zeer veilig en transparant maakt. Bovendien zijn er vanwege de gedecentraliseerde structuur van het netwerk geen autoriteiten meer nodig om de uitvoering van handelingen te faciliteren, en dit heeft het potentieel om systemen inclusiever en efficiënter te maken.

Systemen verbeteren

Laten we het nu verder hebben over systemen, beginnend met hoe het Cardano-project het financiële systeem beoogt te verbeteren. Financiële diensten toegankelijk maken voor iedereen is een van de hoofddoelen van het Cardano-project, aangezien ongeveer een derde van de volwassen bevolking wereldwijd nog steeds geen bankrekening heeft en niet de mogelijkheid heeft om tegen redelijke voorwaarden een lening te krijgen. Daarbovenop bedragen de gemiddelde transactiekosten van geldovermakingen 7% en die kunnen oplopen tot 23% afhankelijk van het land (bron: Wereldbank). Dit is een enorme last voor de armen in de wereld, aangezien er elk jaar meer dan $500 miljard aan geldovermakingen naar ontwikkelingslanden wordt gestuurd (bron: Verenigde Naties).

Met behulp van de Cardano-blockchain kunnen deze problemen worden opgelost. Transactiekosten kunnen aanzienlijk worden verlaagd door de noodzaak voor een tussenpersoon weg te nemen en zo te besparen op kosten voor dure en inefficiënte financiële organisaties. Bovendien maakt de Cardano-blockchain het voor iedereen mogelijk om een veilige en geldige economische identiteit te creëren en een kredietscore op te bouwen zonder gebruik te maken van een centrale autoriteit, namelijk door de speciaal daarvoor ontworpen identiteitsoplossing Atala Prism. Hierdoor worden leningen (en andere betalingen) van lagere bedragen wereldwijd financieel haalbaar en wordt het mogelijk voor de armen in de wereld om toe te treden tot het formele financiële systeem.

Ten tweede kunnen de unieke eigenschappen van de Cardano-blockchain, het gedecentraliseerde, veilige en transparante karakter ervan, ook voordelen bieden voor onderwijssystemen. Het netwerk van Cardano kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor studenten en docenten om op een veilige manier de prestaties van studenten te registeren en de geloofwaardigheid van hun onderwijssysteem te verbeteren. In 2021 tekende Cardano een overeenkomst met het ministerie van Onderwijs van Ethiopië, wat resulteerde in de grootste implementatie van blockchain-technologie tot dan toe: 5 miljoen Ethiopische studenten en docenten krijgen een fraudebestendig onderwijsregister op de Cardano-blockchain.

Ten derde biedt de blockchain enorme mogelijkheden voor overheidssystemen. De inherente transparantie van de blockchain zou een krachtig middel kunnen zijn om corruptie te bestrijden en democratische participatie te verbeteren. Manipulatie van gevoelige overheidsgegevens kan veel moeilijker worden gemaakt en b.v. belangrijke donaties aan publieke actoren kunnen openbaar worden geregistreerd, waardoor de heimelijke invloed van rijke lobbyisten wordt verzwakt.

 

Waarom Cardano zich onderscheidt

Laten we het tot slot hebben over wat de structuur en organisatie van Cardano zo bijzonder maakt. Het Cardano blockchain-platform onderscheidt zich door de rigoureuze methode van onderzoek en ontwikkeling. Alle componenten van het Cardano-netwerk zijn volledig nieuw ontwikkeld op basis van peer-reviewed en open source wetenschappelijk onderzoek. Deze methodologie heeft onder meer geleid tot de keuze voor een ‘proof of stake'-consensusmechanisme, waardoor het netwerk vele maler minder energie verbruikt dan blockchain-platforms gebaseerd op een 'proof of work' model zoals Bitcoin (schattingen lopen uiteen van tienduizenden tot meer dan een miljoen keer minder energie). Een ander gevolg is dat de prijs van het gebruik van het Cardano-netwerk aanzienlijk lager is in vergelijking met de concurrenten.

Alhoewel Cardano eindeloze mogelijkheden biedt tot positieve verandering, is de blockchain pas sinds 2017 online en is sindsdien continu doorontwikkeld. Het platform zal blijven evolueren en afhankelijk zijn van verdere doorontwikkeling, waardoor continue investeringen nodig zijn. Gelukkig heeft Cardano een duurzame vorm van bestuur dat een treasury-systeem bevat. De meeste Blockchain-platforms halen aanzienlijk kapitaal op door middel van Initial Coin Offerings (ICO's), waarmee ze aan het begin van de projecten eenmalige fondsen verwerven voor ontwikkeling. Cardano's vorm van bestuur zorgt echter voor continue fondsen voor de ontwikkeling van het ecosysteem door deze te halen uit een klein deel van de transactiekosten en dit heeft ertoe heeft geleid dat Cardano een van de grootste ontwikkelaarsgemeenschappen heeft.

Al deze geweldige mogelijkheden, en nog veel meer, hebben tijd nodig om beschikbaar te komen in het dagelijkse leven. Technologische ontwikkeling duurt tientallen jaren om te verfijnen en we zijn slechts in het begin van een nieuw tijdperk. Het is een spannende tijd die voor ons ligt en we kijken uit naar deze nieuwe technologische revolutie!

*Fabian (MOKUM) en Roemer (ROMER)

nl_NLNederlands