Cardano stake pool

faq

Basis

Een blockchain is een decentraal netwerk van computers die informatie uitwisselen en opslaan in de vorm van blokken. De informatie in deze blokken kan simpele data zoals transacties bevatten, maar kan in het geval van de Cardano-blockchain ook complexer zijn, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt om leningen te verstrekken, identiteiten uit te geven en zelfs om te stemmen.

Proof of stake is het consensusmechanisme dat wordt gebruikt in de Cardano-blockchain. Het proof of stake protocol beschrijft hoe informatie, opgeslagen in de vorm van blokken, wordt geverifieerd en toegevoegd aan de blockchain. In dit mechanisme worden stake pools geselecteerd om blokken te produceren op basis van kans, die wordt bepaald door de hoeveelheid stake (ADA) die aan deze pools is gedelegeerd. Telkens wanneer een pool een blok produceert, ontvangt de pool rewards, die in verhouding tot de hoeveelheid gedelegeerde stake worden gedeeld met de delegators. Zie de pagina staken voor meer informatie.

Alhoewel de blockchain-technologie een zeer veilig netwerk en platform biedt voor het opslaan van informatie, is er een potentiële bedreiging voor alle blockchain-netwerken in de vorm van een zogenaamde 51%-aanval. Als de meerderheid van alle stake (of rekenkracht in het geval van blockchains gebaseerd op het proof of work protocol zoals Bitcoin) in handen zou komen van één partij, zou deze frauduleuze transacties kunnen goedkeuren.

Met de stijging van de waarde van blockchain-netwerken, wordt het beheersen van een meerderheid in stake steeds moeilijker, omdat dit het equivalent van miljarden dollars is. En zelfs als iemand een meerderheid in stake zou verwerven, zou het volgen van het protocol en het verdienen van rewards voor blok-productie vele maler lucratiever zijn dan het goedkeuren van frauduleuze transacties. Bovendien heeft Cardano’s proof of stake consensusmechanisme effectieve prikkels om decentralisatie te bevorderen en een potentiële 51%-aanval te voorkomen.

De tijd op het Cardano-netwerk is verdeeld in epochs, die op hun beurt zijn onderverdeeld in slots. De eerste epoch begon toen het Cardano-netwerk live ging op 29 september 2017. Epochs zijn perioden van precies vijf volle dagen en slots zijn gelijk aan seconden.

Wanneer een stake pool wordt geselecteerd als slot leader, wordt van de pool verwacht dat deze een blok produceert in dat specifieke slot.

ADA is de cryptocurrency die wordt gebruikt op de Cardano-blockchain, genoemd naar de wiskundige Ada Lovelace. Het wordt gebruikt om de werking van het netwerk te faciliteren, bijvoorbeeld voor de betaling van transactiekosten. Daarnaast kan ADA worden gekocht bij cryptocurrency-exchanges om te investeren in het Cardano-project.

Je kunt ADA kopen bij een cryptocurrency-exchange zoals Crypto.com of Binance.

Staken/Delegeren

Door te staken, delegeer je jouw ADA (stake) aan een stake pool, zodat de pool namens jou kan deelnemen aan het proof of stake protocol. Als gevolg hiervan heeft de pool waaraan je delegeert een grotere kans om blokken te produceren, en wanneer dit gebeurt, ontvang je rewards in verhouding tot de hoeveelheid gedelegeerde stake.

Allereerst ontvang je rewards door jouw ADA te delegeren aan een stake pool. Jaarlijks, en gemiddeld, verdien je ongeveer 3-5% rente, afhankelijk van het geluk van een pool en haar parameters. Ten tweede, door te delegeren naar kleinere pools, en dus door jouw stake weg te halen bij grote exchanges, draag je bij aan decentralisatie en de veiligheid van het netwerk.

Deze keuze hangt voor een groot deel af van persoonlijke voorkeuren. Vind je het belangrijk om te delegeren aan een missie-gedreven pool? Vind je het belangrijk om decentralisatie te ondersteunen door te delegeren aan een kleine pool? Een belangrijk aspect voor iedereen om te overwegen is of de pool parameters binnen redelijke normen vallen. Zijn de vaste kosten (dicht bij) 340 ADA? Is de margin fee lager dan 5% (of zelfs 3%)? Is de pledge aanzienlijk hoger dan nul? Ik raad niet aan om een pool enkel te kiezen op basis van ROA uit het verleden, omdat dit geen garantie biedt voor de toekomst. Geen enkele pool kan een bepaalde ROA garanderen en op de lange termijn zal het verschil in geluk tussen pools verwaarloosbaar zijn.

Het is echter wel mogelijk om de prestaties van een pool tot op zekere hoogte te verifiëren. Allereerst kun je het geluk van een stake pool op ADApools controleren, dat op de lange termijn dicht bij 100% zou moeten zijn. Als het geluk aanzienlijk lager is, is dit een indicator van gemiste blokken in het verleden en een slechte werking van de pool. Ten tweede kun je de uptime van sommige pools controleren op PoolTool (de height van de pool zou groen moeten zijn). Uptime is een essentiële voorwaarde voor een functionele pool; stake pools zouden niet langer dan een paar uur offline moeten zijn tijdens onderhoud, dat gepland zou moeten worden in een tijd waarin ze niet zijn aangewezen als slot leader om te voorkomen dat ze blokken missen.

Zie de pagina delegeren voor een duidelijke en eenvoudige uitleg over het delegeren van ADA aan een stake pool.

Ja, je kunt dezelfde wallet tegelijkertijd in zowel Daedalus als Yoroi gebruiken.

Nee, staken is volkomen veilig en er is geen risico om jouw ADA te verliezen. Je maakt jouw ADA niet daadwerkelijk over aan een stake pool, maar je delegeert jouw rechten om deel te nemen aan het protocol, terwijl jouw ADA veilig in jouw wallet blijven zitten. Zie staken voor meer informatie.

Zolang je jouw herstelzin veilig hebt opgeborgen, is er geen probleem. Je kunt jouw wallet eenvoudig herstellen op een ander apparaat.

Nee, je kunt jouw ADA besteden zoals je wilt terwijl je aan het staken bent. Je delegeert jouw wallet en niet een bepaalde hoeveelheid ADA aan een pool.

Nee, wanneer je meer ADA in jouw wallet ontvangt, wordt ook dit bedrag automatisch gestaked. Je delegeert jouw wallet en niet een bepaalde hoeveelheid ADA aan een pool.

Ja, je kunt altijd beslissen om opnieuw te delegeren naar een andere stake pool. Houd er rekening mee dat wijzigingen twee epochs na het moment van her-delegatie in werking treden. Zie de pagina staken voor meer informatie over de tijdlijn.

Net als bij alle andere transacties betaal je transactiekosten van 0,17 ADA. Als je voor de allereerste keer delegeert, betaal je ook een deposito van 2 ADA, die je terugkrijgt wanneer je besluit te stoppen met delegeren.

Pool Parameters

De vaste kosten zijn bedoeld om de operationele kosten van stake pools te dekken. Voor elke epoch waarin blokken worden geproduceerd, wordt de fixed fee, met een minimum van 340 ADA, afgetrokken van de totale pool-inkomsten en aan de eigenaar van de stake pool gegeven. Deze vaste kosten worden slechts één keer in rekening gebracht, ongeacht hoeveel blokken er in een epoch zijn geproduceerd.

De margin fee is bedoeld om de winst van de pool te verzekeren. Stake pool operators kunnen een margin fee van 0-100% kiezen die van de pool-inkomsten wordt ingehouden nadat de vaste kosten zijn afgetrokken.

Stake pool operators zijn verplicht om een bepaalde hoeveelheid ADA in hun eigen pool te verpanden als pledge waarmee ze aantonen geïnvesteerd te zijn in hun pool en om te voorkomen dat dezelfde SPO’s te veel pools oprichten. In overeenstemming hiermee krijgen SPO's met een hoge pledge terecht meer vertrouwen door te laten zien dat ze veel van hun eigen vermogen op het spel zetten.

Stake pools met een stake hoger dan 63,3 miljoen ADA zijn verzadigd en lopen een deel van hun rewards mis. Daarmee ontvangen hun delegators ook minder rewards en krijgen ze een duidelijke prikkel om opnieuw te delegeren. Dit is zo opgezet om te voorkomen dat stake pools te groot worden en om decentralisatie te bevorderen.

De stake die momenteel wordt gebruikt door stake pools. Delegatie van deze stake vond twee epochs eerder plaats. Zie de pagina staken voor meer informatie over de tijdlijn.

De huidige status van gedelegeerde ADA aan een stake pool. Het zal actief zijn in twee epochs. Zie de pagina staken voor meer informatie over de tijdlijn.

Geluk is een indicator van de prestaties van een stake pool. De berekening van geluk is gebaseerd op het aantal blokken dat een pool zou moeten produceren, gegeven de hoeveelheid stake, en het aantal daadwerkelijk geproduceerde blokken. Als een pool bijvoorbeeld naar verwachting 100 blokken in een epoch zou moeten produceren op basis van de hoeveelheid stake, maar slechts 80 blokken produceert, zal haar geluk voor deze epoch 80% zijn. Het geluk van een pool zou op de lange termijn dicht bij 100% moeten zijn als de pool goed functioneert.

Rewards

Je ontvangt rewards twee epochs na de epoch van blok-productie. Wees erop bedacht dat jouw gedelegeerde stake actief moet zijn geweest tijdens de epoch van blok-productie; dit betekent dat het twee epochs vóór de epoch van blok-productie moet zijn gedelegeerd aan een stake pool. Voor een uitgebreide uitleg over de tijdlijn van het staken, zie de pagina staken.

Om rewards te ontvangen, moet jouw stake twee epochs vóór de epoch van blok-productie aan een stake pool zijn gedelegeerd (en rewards worden twee epochs na de epoch van blok-productie verdeeld). Wees erop bedacht dat het mogelijk is dat er geen blokken zijn gemaakt in een specifieke epoch. Vooral kleine pools zullen niet elke epoch blokken produceren, maar wanneer ze dat wel doen, leveren ze ook aanzienlijk meer rewards op voor hun delegators, aangezien rewards worden verdeeld in verhouding tot de hoeveelheid gedelegeerde stake. Voor een uitgebreide uitleg over de tijdlijn van het staken, zie de pagina staken.

Rewards zijn samengesteld uit het totale bedrag aan transactiekosten gedurende de epoch van blok-productie en uit fondsen van de ADA-reserve.

Nee, rewards worden automatisch toegevoegd aan jouw wallet en gebruikt om opnieuw te staken. Rewards hoeven alleen te worden geclaimd als je ze uit jouw wallet wilt halen.

Jaarlijks, en gemiddeld, verdien je ongeveer 3-5% rente, afhankelijk van het geluk van een pool en haar parameters. Kleine pools zullen niet elke epoch blokken produceren, maar wanneer ze dat wel doen, leveren ze ook aanzienlijk meer rewards op voor hun delegators, aangezien rewards worden verdeeld in verhouding tot de hoeveelheid gedelegeerde stake.

Mokum Stake Pool

Ik heb een passie voor sociale rechtvaardigheid en voel sterk dat elk kind zou moeten kunnen opgroeien zonder geweld, ziekte of honger. Save the Children is een NGO die zich hiervoor hard maakt en die ik heb leren kennen als een zeer professionele organisatie met integriteit naar haar waarden, en die haar donaties efficiënt en effectief gebruikt om een betere toekomst voor kinderen over de hele wereld te creëren. Bovendien accepteert Save the Children donaties in ADA, waardoor de impact van donaties van Mokum Stake Pool wordt gemaximaliseerd!

Mokum Stake Pool bestaat uit een blok-producerende node en twee relay-nodes, waarbij elke node op een aparte Intel NUC mini-pc draait. De blok-producerende node heeft 32GB RAM, de relais-nodes hebben 16GB RAM en alle nodes hebben een 1TB SSD. Met deze configuratie voldoet Mokum Stake Pool aan de aanbevolen toekomstbestendige hardwareconfiguratie.

Mokum Stake Pool wordt 24/7 gemonitord via Grafana. Dit bevat een alarmsysteem dat wordt geactiveerd als een indicator van het functioneren van de pool een bepaalde drempel overschrijdt. In het (onwaarschijnlijke) scenario van een stroomstoring, zal de pool automatisch opnieuw opstarten wanneer het weer is aangesloten op stroom.

Een bare-metal pool is een stake pool die gebruik maakt van ten minste één bare-metal server: een computer die een single-tenant fysieke server is. Deze computer wordt niet gedeeld tussen gebruikers in tegenstelling tot door de cloud gehoste servers of andere vormen van virtualisatie. Daarom vergroten bare-metal pools de veerkracht van het Cardano blockchain-netwerk.

Mokum Stake Pool is lid van de allianties:
xSPO pools
Bare-metal pools
Missie-gedreven pools
Hernieuwbare energie pools

Amsterdam wordt door de lokale bevolking ook wel Mokum genoemd. Oorspronkelijk betekent het ‘stad’, maar Mokum wordt nu gebruikt om onze prachtige woonplaats te beschrijven.

nl_NLNederlands